Nastavitev korakov nadzora sončne ulične luči

1653620563(1)

1. Najprej dobro povežite vodove vsake komponente, bodite pozorni, da preverite, ali obstaja vzvratna povezava, da preprečite kratek stik, in ko je pregled pravilen, vklopite krmilnik sončne ulične luči.

2. Pritisnite in držite gumb za nastavitev programa, digitalna cev v tem trenutku sveti, nato pa spustite.

3. Ponovno na kratko pritisnite in držite gumb, digitalna cev bo prikazala trenutne nastavitvene parametre v zanki.V tem trenutku se morate obrniti na tabelo z nastavitvami v priročniku, da izberete funkcijo, ki jo morate nastaviti.

4. Pritisnite in držite gumb tri sekunde, enomestna številka digitalne cevi začne utripati.

5. S kratkim pritiskom na gumb nastavite enomestno vrednost, glejte funkcijski diagram vrednosti digitalne cevi in ​​nastavite funkcijo, ki jo potrebujete.

6. Počakajte tri sekunde, če ena številka ne utripa več, pomeni, da je bila nastavitev uspešna.

7. Sledite zgornjim korakom, da dokončate vse druge nastavitve.


Čas objave: 27. maj 2022